Rommelmarkt Hellas Tiel

Een geslaagde dag!

Na 3 jaar konden we vandaag gelukkig weer onze jaarlijkse rommelmarkt houden. We hadden veel spullen en er was veel animo voor. Het heerlijke zonnetje zorgde voor veel vertier op het springkussen.

Binnen waren er spelletjes zoals stokvangen, schminken en de bibberspiraal. Er waren leuke prijzen te winnen bij het Rad van Avontuur en de dag werd afgesloten met het trekken van de winnaar van de Weber buitenkeuken.

We willen nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet de afgelopen dagen 🙂

wedstrijd hellas culemborg april

Wedstrijden weekend 2 april

In dit weekend stonden er meerdere wedstrijden op de planning voor de dames selectie. De eerste rayonwedstrijd voor de middenbouw in Culemborg en de eerste districtswedstrijd in Amsterdam!

Culemborg:

Vandaag een bijzondere dag in Culemborg met eerste wedstrijdervaringen, mooie oefeningen, goede leerpunten en 2 medailles 🥉🤸🏼‍♀️

In Culemborg eindigde Nikki als 4de en dat werd beloond met een medaille. Julia had wat pech, toen ze op de balk stond ging het brandalarm af. Ze mocht haar oefening hervatten en eindigde met een 5de plaats net naast het podium. Sophie werd 9de. Bij Anne ging het helaas mis met het in-turnen bij de Arabier salto van balk. Het was gelijk duidelijk dat haar grote teen uit de kom was. In het ziekenhuis bleek er ook nog een breukje in te zitten. Anne zit in het gips. Wij wensen haar allemaal veel beterschap toe!

Amsterdam:

Indy van Dinteren was de beste in Amsterdam bij Jeugd E. Indy van de Veen eindigde als 4de. Daantje heeft de hele wedstrijd meegedaan! Noa is als 7de geëindigd en Kyana 16de met maar 1 punt verschil. Dus het hele veld zat heel dicht op elkaar.

Fenne eindigde als 20ste.

Heel goed gedaan dames!!

wedstrijd hellas tiel

Wedstrijd 27 maart

Vandaag hebben we samen met Gympoint Geldermalsen een wedstrijd georganiseerd in Tiel. Hierbij mochten alle jongtalenten, turnsters van de middenbouw en bovenbouw hun oefeningen laten. Dit was voor de jongtalenten erg spannend, want het was hun allereerste wedstrijd.

We hebben vooral heel veel plezier gehad met ze alle en dat is tenslotte het belangrijkst. Alle meiden gingen naar huis met een medaille en een diploma. Op naar nog veel meer wedstrijden.

Hellas huldigt jubilarissen

Afgelopen vrijdag werden er tijdens de algemenen leden vergadering maar liefst 6 leden gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap bij TGV Hellas. Iets waar we als club dan ook zeer trots op zijn.

Deze leden kregen de daarbij horende speldjes en een bos bloemen.

Ook werd er door de leden ingestemd met een contributie verhoging per 1 mei van €1,- per maand en €0,10  voor elk extra uur bij de selectieleden, ook het inschrijfgeld gaat verhoogd worden na €12,50.

Op de foto: Gitte Honders 25 jaar lid, Rene en Jeroen Blitterswijk beide 25 jaar lid, Tineke Emans 50 jaar lid, Hans Arendsen 60 jaar lid en voorzitter Bert v Arkel 40 jaar lid.

Rommelmarkt en rad van avontuur

Rommelmarkt, Rad van Avontuur en Kinderspellen bij Hellas.

Het is weer bijna zover, op zondag 10 april as. is de jaarlijkse rommelmarkt bij Hellas. Het rad van avontuur en kinderspellen zijn er dit jaar ook weer! De kinderspellen is voor iedereen toegankelijk. Een strippenkaart voor de kinderspellen kunt u op de dag zelf kopen.

Verder zijn er deze dag verschillende demo’s van gym groepen. Alle activiteiten zijn in het hellas complex van circa 10.00 tot ca 15.00 uur.

Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt? Dat ontvangen wij deze graag. U kunt deze inleveren in de hal van de hoofdingang (hal aan het einde van toestellen hok, vraag anders de leiding). Dit kan vanaf maandag 28 maart.

Mocht u graag deze dag willen helpen als vrijwilliger dan kunt u zich aanmelden bij: activteiten@hellastiel.nl

De opbrengst is geheel voor de clubkas.

Algemene ledenvergadering 1 april 2022

Het bestuur van de T.G.V. Hellas nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022, welke gehouden wordt op vrijdag 1 april 2022 in de Hellaszaal. Aanvang 20.00 uur. (Het gaat hier om de vergadering van 29 januari 2022 die door de Corona pandemie moest worden afgelast.) 

Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen vorige vergadering 2021 
5. Jaarverslag secretariaat 2021 
6. Verslag ledenadministratie 2021 
7. Verslag activiteitencommissie 2021 
8. Huldiging jubilarissen. 

Pauze 

9. Verslag kascommissie 
10. Financieel overzicht 2021 
11. Begroting 2022 

12.Voorstel contributie verhoging. 
13. Verkiezing kascommissie 
14. Bestuursverkiezing 
15. Verkiezing voorzitter 
16. Rondvraag 
17. Vaststelling volgende ledenvergadering 
18. Sluiting 

Met betrekking tot de bestuursverkiezingen geen bestuursleden die aftredend zijn dit jaar. 

Uitbreiding van het bestuur met Ă©Ă©n of twee personen is nog steeds DRINGEND gewenst. 

Het financieel verslag en de notulen van de ALV 2021 liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Zaal open om 19.30 uur. 

Wij stellen uw komst zeer op prijs. 

Bestuur TGV Hellas 

Memoriam

In memoriam

Helaas ontvingen wij deze week nog een verdrietig bericht. Op 7 maart is Tine Theeuwen- van Straten helaas overleden. Tine is bij Hellas 41 jaar penningmeester geweest. Door haar inzet voor de vereniging is zij door Hellas benoemd tot lid van verdienste. Ook ontving Tine een lintje voor haar inzet voor Hellas.

Wij gaan Tine erg missen.

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur en vrijwilligers

Memoriam

In memoriam

Helaas hebben wij deze week het droevige bericht ontvangen dat op 6 maart 2022 Kees Gijsbers is overleden.

Kees is bijna 55 jaar lid geweest van onze vereniging. Jarenlang heeft hij bij Hellas gevolleybald en tot het laatst toe was hij als scheidsrechter actief op de donderdagavond. Verder heeft Kees zich altijd ingezet voor de kantine. Jaren lang verzorgde hij tijdens wedstrijden en activiteiten de kantine.

Wij gaan Kees erg missen.

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur en vrijwilligers.

Werkzaamheden aan oprit!

Beste leden en ouders, 

Vanaf vrijdag 18 februari t/m 26 februari gaan we de oprit en het groen gedeelte aanpakken, zodat we een geheel mooi terrein krijgen. Dit betekent, dat er in deze periode weinig gelegenheid zal zijn om achter ons gebouw te kunnen parkeren. We begrijpen dat dit soms voor wat hinder kan zorgen maar gelukkig kunnen we daarna weer veilig en zonder modder aan de schoenen de zalen betreden. 

We vertrouwen op u begrip en vertrouwen dat het vanaf 28 februari weer helemaal in orde is. 

Met vriendelijk sportgroeten. 

Het bestuur. 

Algemene ledenvergadering gecanceld

De algemene ledenvergadering gepland op vrijdag 28 januari gaat helaas niet door. Het bestuur heeft besloten ivm de corona-pandemie de vergadering te verplaatsen naar een later te bepalen datum. Zodra er de mogelijkheid is om een algemene ledenvergadering te houden, laat het bestuur dit tijdig weten.

Met sportieve groet, Het bestuur

Corona

Corona update

Goed nieuws! Met de ingang van 15 januari mogen we weer sporten! Dit betekend dat alle lessen weer gegeven worden volgens het normale rooster. Wij vragen u vriendelijk u kind bij de grote ingang af te zetten. Uw kind kan wel gewoon gebruik maken van de kleedkamers.

18+ leden moet bij binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Deze wordt door de desbetreffende leiding gecontroleerd.

Als bestuur zijn we super blij en hopen dat we de rest van het jaar kunnen blijven sporten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hellas Tiel

Memoriam

In memoriam

Helaas hebben wij deze week het bericht ontvangen dat Theo Bos op 2 januari is overleden.

Theo was meer dan 10 jaar de drijvende kracht achter onze website. Alle berichtjes, foto’s, roosterwijzigingen en wedstrijd verslagen werden door hem op de website geplaatst. Wij zijn zeer dankbaar dat hij dit zolang voor ons heeft willen doen.

Wij gaan hem missen.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur en vrijwilligers.

Corona

Corona Update

Beste leden,

Helaas hebben wij moeten besluiten alle lessen en activiteiten i.v.m. de nieuwe maatregelen van de regering te moeten stoppen tot en met 14 januari. 

Wij houden u op de hoogte via Facebook, Instagram en onze website: www.tgvhellastiel.nl 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Hellas.